Innkalling til årsmøtet i Produksjonsdyrveterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Produksjonsdyrveterinærers forening, mandag 28. oktober 2024 på Clarion Hotell The Edge, Tromsø.

Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2023
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2025
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2025
  5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat innen 28. oktober 2024. Medlemmer i valgkomiteen er Trond Erik Østebø (leder), Tlf. 90 61 68 57, e-post: trond.erik@online.no  Britt Helene Villand Lindheim, britt.lindheim@gmail.com og Sveinung Haukalid, sveinung@haukalid.no