PVF skal ivareta og informere om fagpolitiske, kollegiale, sosiale og faglige spørsmål.

Foreningen skal representere veterinærer som arbeider med produksjonsdyr, fremme særforeningens interesser i Veterinærforeningens organer og være kontaktledd utad.

Foreningen skal ivareta internasjonale kontakter innen de fagområdene som har interesse for foreningens medlemmer.

PVF er medlem av UEVP – Union of European Veterinary Practitioners, og har
en fast representant som deltar i dette internasjonale forum for praktiserende veterinærer.

Foreningen gir ut medlemsbladet Praksisnytt. Medlemmer av PVF får bladet tilsendt. Også ikke-medlemmer kan abonnere på bladet.

For å få tilgang til særforeningens referater og annen nyttig informasjon, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.