Mattilsynet innfører nå en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det er innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden, inklusive Hjelmeland og Strand kommuner. Det er også innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av levende fjørfe og egg ut fra gårder forbudt.

Vi oppfordrer våre medlemmer om å holde seg oppdatert på Mattilsynets nettsider om utbruddet.

Her finnes også informasjon til privatpraktiserende veterinærer.