Arbeidsgivers styringsrett gjelder kun i arbeidsforholdet. Du bestemmer derfor selv hva du gjør i din fritid. Dersom du foretar deg noe i din fritid som kan gå utover ditt arbeid vil dette likevel kunne anses å være i strid med din lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Dersom du går på arrangementer eller foretar reiser i strid med myndighetenes påbud eller anbefalinger vil du derfor kunne bli erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiver.

Vi vil gjøre oppmerksom på at helsemyndighetene nå har oppfordret til å unngå undøvendig reising både i inn- og utland.

Lenke til helsedirektoratets nettsider:

Reiser
  • Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
  • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.