Flere virksomheter fraråder nå sine ansatte å reise på kurs og konferanser i utlandet. Du må selv sjekke med arbeidsgiver hvilke restriksjoner som gjelder for din arbeidsplass. Dersom arbeidsgiver anbefaler eller pålegger avbestilling av reise på kurs/konferanse i utlandet, bør du avklare spørsmålet om kostnadsdekning for avbestillingsutgifter med arbeidsgiver før du melder deg av.  

Veterinærforeningen anbefaler dere å følge de rådene som arbeidsgiver gir i forbindelse med tjenestereiser.