Den norske veterinærforening

Særforeninger

DNV har fem særforeninger som er faglige og sosiale møteplasser for veterinærer innen samme fagfelt. Medlemskap i særforeningene tegnes separat og forutsetter medlemskap i DNV. 
Særforeningene utvikler etterutdanningskurs og arbeider med ulike faglige problemstillinger overfor hovedforeningen, politikere og myndigheter.