Det er i dag syv spesialister i akvakultur- fiskesykdommer. Lenke til liste over spesialister i akvakultur- fiskesykdommer.