Vil du bli spesialist i akvakultur- og fiskesykdommer?

Spesialistudanningen vi tilbyr har store muligheter for individuell tilpasning. Vi ønsker å legge til rette slik at det er mulig for flest mulig å ta utdanningen.

Rammene for opplegget er følgende:
Det er krav til minst 24 måneders dokumentert aktivitet. Dette deles inn i praktisk klinisk virksomhet med varighet minst 12 måneder, og  organisert virksomhet med varighet på minst 8 måneder. Organisert virksomhet skal være gjennomført under veiledning, og kan bl.a bestå av organisert fiskehelsepraksis, laboratorietjeneste med vekt på generell patologi, kurs og seminarer. Det kan søkes om godkjenning av tidligere gjennomført virksomhet. 

I løpet av utdanningen skal kandidaten føre en kortfattet praksis/arbeidsjournal som skal omfatte besøk, undersøkelser, gjennomførte tiltak mv.  Det skal også gjennomføres et antall besetningsutredninger.

Kandidaten skal også levere et skriftlig arbeid for publisering. Utdanningen avsluttes med en eksamen, som består av en skriftlig og en muntlig del. 

Veileder
For å søke på utdanningen må du ha avtale med veileder(e). Hovedveileder må være godkjent av Fagutvalget, og være spesialist eller ha (minst) tilsvarende formell kompetanse (svensk spesialist, dansk Master, PhD, Diplomate el). Veilederavtalen finner du i boksen "Dokumenter" og skal signeres og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

Det er i dag syv spesialister i akvakultur- fiskesykdommer. Lenke til liste over spesialister i akvakultur- fiskesykdommer.