Regelverket
Regelverket finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for akvakultur - fiskesykdommer. Reglene ble sist revidert i 2017, og er for øyeblikket under revisjon. Hovedlinjene vil forbli de samme.

Veileder
For å søke på utdanningen må du ha avtale med veileder(e). Hovedveileder må være godkjent av Fagutvalget, og være spesialist eller ha (minst) tilsvarende formell kompetanse (svensk spesialist, dansk Master, PhD, Diplomate el). Veilederavtalen finner du i boksen "Dokumenter" og skal signeres og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

Søknad om opptak
Søknad sendes via lenke til spesialist@vetnett.no.
Søknadsskjema, eksempel på utfylt søknad og veilederavtale finner du til høyre under "Dokumenter".