Gebyrer for kandidater
Opptatt før 01.01.2015MedlemIkke-medlem
Gebyr ved bedømmelse av gjennomført utdanning3 500,-5 000,-
Eksamensgebyr17 500,-25 000,-

 

Gebyr for nye kandidater
Opptatt etter 31.12.2014MedlemIkke-medlem
Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning10 500,-15 000,-
Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning10 500,-15 000,-

 

Andre gebyrer
MedlemIkke-medlem
Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning2 100,-3 000,-