Fakturering

Det vil faktureres en gang per år, fortrinnsvis i september.
Dersom du ikke mottar faktura, så ta kontakt.

Du når oss på følgende e-postadresse: okonomi@vetnett.no

Gebyr for alle kandidater
Med medlemsrabattOrdinært gebyr
Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning15 500,-23 500,-
Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning15 500,-23 500,-

Siste justering av gebyr: Februar 2024 - justert i henhold til KPI.

Gebyret justeres årlig.

Andre gebyrer:
Med medlemsrabattOrdinært gebyr
Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning3 000,-4 500,-