Fakturering

Det vil faktureres en gang per år, fortrinnsvis i september.
Dersom du ikke mottar faktura, så ta kontakt.

Du når oss på følgende e-postadresse: okonomi@vetnett.no

Gebyr for alle kandidater
MedlemIkke-medlem
Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning14 500,-22 500,-
Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning14 500,-22 500,-

Gebyret har i flere år vært uforandret, og har i forbindelse med en gjennomgang av ordningens faktiske kostnader blitt justert. 

Andre gebyrer:
MedlemIkke-medlem
Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning3 000,-4 500,-