Hvordan delta på et møte/webinar

Klikk på lenken Join Zoom meeting/webinar i invitasjonen du har fått på e-post.

Zoom lenke

Når du klikker på lenken kan du bli sendt til nettleseren din og bli spurt om du ønsker å åpne Zoom applikasjonen på maskinen din. Her klikker du Open.

Open Zoom

Dersom du ikke har installert Zoom-klienten anbefales det å gjøre det ved å klikke på Download and run Zoom.

Dersom du har brukt Zoom tidligere og lastet ned Zoom-klienten fra før, vil det åpne seg et nytt vindu der du kan teste lyden på mikrofon. Hvis det ikke åpner seg automatisk, klikk på Launch metting

Når du har gjort dette vil Zoom applikasjonen starte.

Du vil ofte bli spurt om å registere deg med fullt navn og e-post. Dette er viktig for at møteleder skal kunne kjenne deg igjen (f.eks. gi deg ordet ved å si navnet ditt).

register

Dersom møtet/webinaret ikke har startet enda, vil det stå "Waiting for the host to start the meeting" eller "Please wait. The webinar will start soon" 

Deltar du på et møte og ikke et webinar kan du bli spurt om du vil delta med eller uten video. Dette velger du selv, men i møter kan det være hensiktsmessig å se møtedeltakerne. I webinarer vil ingen deltakere kunne delta med video av seg selv, kun se foreleser.

 

Klikk på lenken Join Zoom meeting/webinar i invitasjonen du har fått på e-post.

Zoom lenke

Når du klikker på lenken kan du bli sendt til nettleseren din og bli spurt om du ønsker å åpne Zoom applikasjonen på maskinen din. Her klikker du Open.

Open Zoom

Dersom du ikke har installert Zoom-klienten anbefales det å gjøre det ved å klikke på Download and run Zoom.

Dersom du har brukt Zoom tidligere og lastet ned Zoom-klienten fra før, vil det åpne seg et nytt vindu der du kan teste lyden på mikrofon. Hvis det ikke åpner seg automatisk, klikk på Launch metting

Når du har gjort dette vil Zoom applikasjonen starte.

Du vil ofte bli spurt om å registere deg med fullt navn og e-post. Dette er viktig for at møteleder skal kunne kjenne deg igjen (f.eks. gi deg ordet ved å si navnet ditt).

register

Dersom møtet/webinaret ikke har startet enda, vil det stå "Waiting for the host to start the meeting" eller "Please wait. The webinar will start soon" 

Deltar du på et møte og ikke et webinar kan du bli spurt om du vil delta med eller uten video. Dette velger du selv, men i møter kan det være hensiktsmessig å se møtedeltakerne. I webinarer vil ingen deltakere kunne delta med video av seg selv, kun se foreleser.