Avstemning

Opprette avstemming før møtet
 • Logg inn i nettversjonen av Zoom
 • Klikk på Meetings og velg møtet ditt
 • På bunnen av siden hvor det står "You have not created any poll yet" klikk på Add
 • Legg til tittel for avstemningen, skriv et spørsmål og minst to svar respondentene kan velge mellom.
 • Velg Add a Question for flere
 • For å fullføre velg Save

Du sendes nå tilbake til Meeting-siden og kan se en liste over avstemingene på bunnen.

Starte avstemming
 • Når et møte er startet klikker man på avstemnings-ikonet i bunnen av vinduet for å starte en avstemning

Poll

 • Velg Launch Polling for å starte (tittellinjen blir grønn)
 • Stop eller endre avstemningen (om flere er opprettet) ved å velge End Polling
 • Avstemming kan byttes via nedpilen ved siden av tittelen til avstemningen
  Bytte poll
 • For å dele resultatet med alle deltagere velg Share Results i avstemningsvinduet
 • Lukk vinduet etter endt avstemming for å avslutte
  Å lukke vinduet stopper ikke avstemming. Bare ved å avslutte avstemningen eller møtet vil avstemningen stoppes.

 

Opprette avstemming før møtet
 • Logg inn i nettversjonen av Zoom
 • Klikk på Meetings og velg møtet ditt
 • På bunnen av siden hvor det står "You have not created any poll yet" klikk på Add
 • Legg til tittel for avstemningen, skriv et spørsmål og minst to svar respondentene kan velge mellom.
 • Velg Add a Question for flere
 • For å fullføre velg Save

Du sendes nå tilbake til Meeting-siden og kan se en liste over avstemingene på bunnen.

Starte avstemming
 • Når et møte er startet klikker man på avstemnings-ikonet i bunnen av vinduet for å starte en avstemning

Poll

 • Velg Launch Polling for å starte (tittellinjen blir grønn)
 • Stop eller endre avstemningen (om flere er opprettet) ved å velge End Polling
 • Avstemming kan byttes via nedpilen ved siden av tittelen til avstemningen
  Bytte poll
 • For å dele resultatet med alle deltagere velg Share Results i avstemningsvinduet
 • Lukk vinduet etter endt avstemming for å avslutte
  Å lukke vinduet stopper ikke avstemming. Bare ved å avslutte avstemningen eller møtet vil avstemningen stoppes.