Forberedelser før møtet

 • Det kan være lurt at man deler på oppgavene i et Zoom-møte:
  Utpek en til å styre møtet som tradisjonell møteleder og en som kan være teknisk møteleder (slipper inn deltakere fra venterom, hjelper med tekniske problemer, styrer avstemning, følge med på chat og eventuelt skru av mikrofon på noen som har glemt å skru av).
 • I innkalling: Send ut både lenke, møte ID og Passcode. De som ikke kommer seg inn ved å bruke lenken kan gå til zoom.us og legge inn møte ID og Passcode i Join a meeting
  join meeting
   
 • Test at kamera og lyd fungerer, gjerne 15 minutter før start av møtet.
 • Dersom du har invitert en forelser kan du ha en såkalt "Practice session" sammen med foreleser for å teste om alt fungerer som det skal. Lenke til "Practice session
 • Det kan være lurt at man deler på oppgavene i et Zoom-møte:
  Utpek en til å styre møtet som tradisjonell møteleder og en som kan være teknisk møteleder (slipper inn deltakere fra venterom, hjelper med tekniske problemer, styrer avstemning, følge med på chat og eventuelt skru av mikrofon på noen som har glemt å skru av).
 • I innkalling: Send ut både lenke, møte ID og Passcode. De som ikke kommer seg inn ved å bruke lenken kan gå til zoom.us og legge inn møte ID og Passcode i Join a meeting
  join meeting
   
 • Test at kamera og lyd fungerer, gjerne 15 minutter før start av møtet.
 • Dersom du har invitert en forelser kan du ha en såkalt "Practice session" sammen med foreleser for å teste om alt fungerer som det skal. Lenke til "Practice session