Sertifiseringsordningen er en sammenslutning av norske og danske dyreklinikker og -sykehus som ønsker å utvikle og innføre et kvalitets- og ledelsessystem (ePraksis-VET) som følger standarden ISO 9001. Prinsipper i ISO standarden følges ved en tilsvarende oppbygging av prosedyrer og rutiner i den enkelte klinikk, og bygger på en virksomhetsfilosofi som gir den enkelte klinikk - liten som stor – muligheter for å oppnå kontinuerlige forbedringer.

ISO 9001 er basert på tredjepartssertifisering. Medlemmene i ISO Dyrlægen og Veterinærforeningens sertifiseringsordning sertifiseres etter flerlokasjonsprinsippet med redusert besøksomfang (sampling). Flerlokasjonssertifiseringen omfatter ordningens sentrale enheter – Sekretariatet i Norge og Hovedkontoret i Danmark - samt de hertil knyttede praksiser, dyreklinikker og -sykehus.

Forutsetningene for dette prinsippet er at medlemmenes:

  • Aktiviteter styres av et ledelsessystem (ePraksis-VET) som dekker kjerneprosesser, støtteprosesser og ledelsesprosesser i forbindelse med konsultasjon, diagnostisering og medisinsk og kirurgisk behandling av dyr blant medlemsklinikker og sykehus.
  • Ledelsessystemet administreres og revideres sentralt (sekretariatet/Hovedkontoret)
  • Ledelsessystemet er underlagt sentral ledelsesevaluering.
  • Alle klinikker revideres i overensstemmelse med den interne revisjonsprosedyren.
  • Klinikkene dokumenterer arbeidet med sertifiseringsordningens felles kvalitetsmål.
  • Klinikkene etterlever de til enhver tid gjeldende faglige obligatoriske krav.

Følgende prosedyrer og dokumentasjon må være på plass for å oppfylle kravene i ISO 9001:2015. Maler med forslag til utforming av flere av disse prosedyrene/dokumentene vil være tilgjengelig i ePraksis-VET.

Krav til prosedyrer og dokumentasjon
Organisasjon og personaleOrganisasjonsdiagram
Kompetanseplan for alle ansatte
Oversikt over oppgaver og ansvar
Intern og ekstern kommunikasjon
KvalitetsmålAlle medlemmer av sertifiseringsordningen skal ha prosedyrer for følgende kvalitetsmål: 
Antibiotikapolitikk
Kundetilfredshet
Journalrevisjon
LeverandørerSamlet oversikt over leverandører
Registrering og behandling av avvik for den enkelte leverandør
KunderRegistrering og behandling av kundeklager
Prosedyre for behandlingsplan med prisoverslag
Registrering av positive tilbakemeldinger
Utstyr og medisinSamlet oversikt over kritisk utstyr. Alt elektromedisinsk utstyr må være registrert
Hver utstyrsenhet (elektromedisinsk) skal ha en prosedyre - slik kan avvik lett registreres på den enkelte enheten
Medisinhåndtering og oppbevaring
AvvikAlle uønskede hendelser som påvirker kvalitet, effektivitet, pasientsikkerhet, kundetilfredshet eller medarbeidertilfredshet skal registreres og behandles. Dette gjøres enkelt i ePraksis-VET. Klinikken skal ha en prosedyre for gjennomgang og analyse av registrerte avvik.
Ledelses- evalueringÅrlig ledelsesevaluering med fokus på kontinuerlig forbedring
Obligatoriske tilleggskrav 

All konsultasjon, diagnostisering og behandling foretas etter fastlagte og anerkjente rutiner i en åpen og konstruktiv kommunikasjon med kundene. Det legges vekt på pasientenes velferd og forebyggelse av sykdom og feilbehandling.

Note: At en metode eller rutine er faglig anerkjent kan i klinikken dokumenteres ved henvisning til kurs, litteratur eller annet, der det foreligger evidensbasert forskning. Det betyr at veterinærer og dyrepleiere skal holde seg faglig oppdatert på de fagområder som de arbeider med – og kunne dokumentere dette via respektive kompetanseplaner/CV/kursbeviser. 

Dyresykehus/dyrehospital

Hvis ordet «dyresykehus» eller «dyrehospital» inngår i navnet på virksomheten skal det være mulighet for innleggelse av dyr. Ved innleggelse av dyr skal disse ha regelmessig og nødvendig tilsyn og overvåking.

Akuttvakt

Det skal være tilgjengelig akuttvakt, eller henvisning til en egnet klinikk med akuttvakt, døgnet rundt, året rundt (24/7).

Anestesi, forberedelse og operasjon (smådyr)

Det skal være mulighet for intubering og oppkobling av pasienten til oksygen.

Pasienter under generell anestesi skal monitoreres og overvåkes, og det skal føres en anestesijournal for den enkelte pasient.

Operasjonsstuen er et eget adskilt, lukket rom der det kun er adgang i forbindelse med aseptisk kirurgi.

Utstyr

Utstyr som anvendes til diagnostikk (røntgen, ultralyd, blodanalyser etc.), skal ut over evt. lovpliktige tilsyn, gjennomgå service og kontrolleres/kalibreres i henhold til leverandørens anbefaling. Anskaffelse, bruk, vedlikehold, lagring og dokumentasjon av klinikkens medisinske utstyr skal leve opp til kravene som finnes via lenke til "Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr".