Årskontingent

Kontingenten dekker blant annet:

  • Support, drift og vedlikehold/utvikling av ePraksis-VET
  • Administrasjon, planlegging m.m. av internrevisjon.
  • Medlemsrådgiving mm.
  • Fellesutgifter til eksternrevisjon, herunder Force Certification.

Det er mulig å inngå betalingsavtale om årskontingenten, slik at det betales en månedlig avgift. Ved innmelding i løpet av året betales en årskontingent tilsvarende 1/12 årskontingent pr. måned for årets resterende måneder.

Internrevisjon

Sertifiserte medlemmer må gjennomføre årlig internrevisjon. Første året gjennomføres dette ved Sekretariatet. År 2 og 3 av sertifiseringsperioden kan dette gjennomføres ved ringrevisjon.

Ringrevisjon er internrevisjon utført av ett medlem av sertifiseringsordningen hos et annet medlem. For å delta i denne ordningen må klinikken selv bidrar med en ringrevisor (som gjennomfører kurs i ringrevisjon) til ordningen. Ringrevisorene gjennomfører ca 1 besøk årlig.


Introduksjonskurs

Introduksjonskurs er obligatorisk for alle medlemmer som ønsker sertifisering. Vi har 2 introduksjonskurs: Ett for ISO-ansvarlige og ledelsen ved klinikken, og ett introduksjonskurs for ansatte i bruken av ePraksis-VET. Kurset for ISO ansvarlige/ledelsen er obligatorisk. Det er en fordel at så mange som mulig av klinikkens medarbeidere deltar på kurset i bruken av ePraksis-VET. Kursene blir tilbudt på nett eller på klinikken etter avtale.

Aspirantmedlem

Det er mulig å være medlem i sertifiseringsordningen som aspirantmedlem. Aspirantmedlemmer er ikke sertifisert, og kan ikke bruke sertifiseringsordningens logo, men får tilgang til ePraksis-VET.

Det er krav om årlige sparringsbesøk fra sekretariatet for å følge opp bruken av ePraksis-VET i klinikken. Her diskuteres muligheter for økt utnyttelse av ledelsessystemet, praktiske problemer og status på om klinikken ønsker å bli sertifisert. Aspiranter deltar ikke i internrevisjonsordningen.

Medlemsdag

Det vil bli holdt årlige møter for sertifiseringsordningens medlemmer. Her vil det bli tatt opp aktuelle saker, samt være en arena for deling av erfaringer mellom medlemmene.

Priser
NOK (eks mva)
ÅRSKONTINGENT
Sertifisert medlem16 000
Satellitt (sertifisert)6 000
Aspirantmedlem12 000
INTERNREVISJON
v/Sekretariatet11 000
v/Ringrevisjon2 000
EKSTERNREVISJON0
KURS
Introduksjonskurs ISO ansvarlig/ledelse3 000
Introduksjonskurs ePraksis ansatte ≤ 5 deltakere3 000
Introduksjonskurs ePraksis ansatte 6-10 deltakere6 000
Introduksjonskurs ePraksis ansatte > 10 deltakere9 000
Kurs i ringrevisjon (per deltaker)5 500
SPARRINGSBESØK (Aspirantmedlem)6 000
MEDLEMSDAG (per deltaker)1 500

Prisene reguleres årlig med konsumprisindeksen

Kostnader per klinikk første 3 år: 

Kostnader per klinikk første 3 år
Sertifisert medlem, som ikke ønsker ringrevisjon Sertifisert medlem, som ønsker ringrevisjon* Aspirant medlem (1 klinikk) *
Årskontingent

* Prisen for internrevisjon 2. år inkluderer ringrevisorkurs for en ansatt.