Spesialisering i hestesykdommer ble i 2022 relansert i ny drakt og første pulje er godt i gang med studiene. Nå har vi åpnet for søknader for 2023, med søknadsfrist 10. juni. Studiet begynner i september, og innledes med en todagers samling for alle nye kandidater.

Bli spesialist - formaliser og frisk opp kunnskapen din, sier Svein Bakke, leder av fagutvalget.

Spesialiseringen skal gi en bred generell kompetanse. Utdanningen er delt inn i syv moduler som . hver varer i et halvt år (vårtermin og høstermin), med unntak av den siste – som går over to terminer. Hver termin inneholder en praksisperiode på 2 uker (10 arbeidsdager) og det skal leveres skriftlige journaler gjennom hele studiet. Man må selv skaffe praksisplass i de nødvendige ukene.

Modulinndelingen er gjort for å gjøre studiet mer kompatibelt med hesteveterinærens arbeidssituasjon, og hver modul er en avsluttende og selvstendig enhet.

Modul 1: Generelle ferdigheter, lover og regler

Modul 2: Reproduksjon og føllsykdommer

Modul 3: Anestesi og analgesi

Modul 4: Akutt- og intensivbehandling

Modul 5: Indremedisin og ernæring

Modul 6: Generell kirurgi

Modul 7: Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk (2 terminer)

Det faglige ansvaret for utdannelsen ligger hos Fagutvalget, som per i dag består av Svein Bakke (leder), Idun Rosenfeld og Charlotte Erichsen Elvebakk.

For å få maksimalt ut av utdannelsen må hver enkelt kandidat finne en hovedveileder som følger en gjennom hele forløpet. Dennes oppgave er å være en faglig støtte og, og det er forventet at skriftlige arbeider vurderes av veileder før innlevering. Veilederavtale legges ved søknaden om opptak. Har du lyst til å søke, men ikke rekker å få avtalen på plass kan den ettersendes.

Mer informasjon om studiet og søknadskjema finner du på våre hjemmesider.

Har du noen spørsmål til utdannelsen, så ikke nøl med å ta kontakt!

Lenke til mer informasjon om studiet

Lenke til søknadsskjema

Lenke til e-post: spesialist@vetnett.no