Oppmelding til eksamen

Frist for oppmelding til eksamen er 15. september hvert år. Søknadsskjema finner du i boksen "Dokumenter". Søknaden sendes som vedlegg til e-post til adressen spesialist@vetnett.no. Fagutvalget skal godkjenne søknaden. 

Eksamensform

Eksamen gjennomføres over to dager med en skriftlig og en muntlig prøve. Du kan få spørsmål fra alle fagfelt listet i dokumentet "Kunnskapskrav for smådyrspesialisering", med hovedfokus på medisin og kirurgi. Begge prøvene må være bestått for at kandidaten kan meddeles spesialiststatus. Lenke til dokumentet "Kunnskapskrav for smådyrspesialisering".

Skriftlig prøve

Skriftlig prøve avholdes dag 1. Det er avsatt 3 timer og 15 minutter til skriftlig prøve. Det er ikke anledning til å besvare prøven på annet vis enn elektronisk - håndskrevne svar er ikke tillatt og vil ikke bli vurdert. Spørsmålene er typisk formulert som kortsvarsoppgaver eller multiple choice. Det er viktig at du som kandidat svarer på det oppgaven spør etter, og i den form som beskrives. Det vil ikke bli gitt tilleggspoeng for svar som omhandler annet enn det oppgaven ber om. Svar så konsist som mulig.

Skriftlig prøve gjennomføres med kandidatnummer, slik at sensor og eksaminatorer ikke vet hvem som har skrevet hva når muntlig gjennomføres dag to. Dette for å sikre en vurdering som ikke er farget av den skriftlige prøven. 

Kandidaten får tildelt en laptop som ikke kan tilknyttes internett under prøven prøven. 

Mobiltelefoner må slås av, og leveres inn til sekretariatets representant under prøven, og det er heller ikke tillatt å ha med andre elektroniske enheter inn til eksamen. 

Det er ikke anledning til å ta med seg selve ekssamensoppgaven etter eksamen, da det tidvis vil være aktuelt å gjenbruke oppgavene på et senere tidspunkt.

Eksempler på eksamensspørsmål (ikke en full eksamensoppgave) finner du nedenfor. Du vil bli tilsendt mer informasjon om gjennomføringen av eksamen etter at du har meldt deg opp.

Muntlig prøve

Muntlig prøve avholdes dag to. Muntlig prøve gjennomføres i grupper på to til tre personer, avhengig av antall oppmeldte. Gruppene settes sammen av Fagutvalget. Lengden på eksaminasjonen bestemmes av antall kandidater som eksamineres samtidig. Oppmøtetider og varighet vil sendes ut til oppmeldte kandidater. Kandidater som eksamineres sammen vil få beskjed om resultatet enkeltvis. Du har anledning til å ha veileder tilstede under eksamineringen.

Mobiltelefoner må skrus av, og leveres til sekretariatets representant. Det er heller ikke lov å benytte laptoper eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler etter at oppmøtetiden har passert og frem til eksamen. Papirnotater/utskrifter kan brukes i eventuell ventetid før eksamen.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging under eksamen, ta kontakt med sekretariatets representant i god tid slik at vi kan finne en løsning.