Organisert virksomhet
Den organiserte virksomheten skal utgjøre minst 8 måneder (praktisk og organisert virksomhet må minst være 24 måneder til sammen). Den kan bestå av hospitering på større klinikk godkjent av Fagutvalget (FU), kurs, seminarer, planlagt selvstudium og annen etterutdanningsvirksomhet. Den skal gjennomføres under veiledning. 

Fagutvalget har i samarbeid med SVF og Spesialistgruppe smådyr utarbeidet en arbeidsbok for smådyrspesialiseringen. Arbeidsboken er et verktøy for planlegging av spesialistløpet for kandidat og veileder, og trenger ikke sendes inn til FU. Den finnes under "Dokumenter". Der finnes også et eksempel på en utfylt arbeidsbok.

Praktisk virksomhet

Det er en ramme på minst 12 måneder. Kandidaten må selv ha avtalt med en av Fagutvalget godkjent klinikk hvor slik praktisk/klinisk virksomhet skal gjennomføres. Klinikken skal ha tilknyttet minimum to veterinærer i heldagsstillinger som arbeider med smådyr, som enkeltvis har minst tre års erfaring og som benytter moderne undersøkelsesmetoder og utstyr.

Klinikkvirksomheten kan eventuelt deles opp og gjennomføres på flere klinikker. Under tjenesten må kandidaten føre protokoll over utførte undersøkelser og behandlinger og i tillegg Spesialistutdanning for veterinærer side 18 skrive utfyllende journaler over pasientkategorier innen forskjellige deler av fagområdet. Minimum 20 "dyptgående" journaler innen ulike pasientkategorier skal utarbeides i denne perioden (se mer info under).Virksomheten må hele tiden overvåkes av veileder.

Utarbeidelse av dyptgående journaler
Det skal leveres 20 dyptgående journaler (kasuistikker) til FU i løpet av utdanningen. Journalene sendes som vedlegg til e-postadressen spesialist@vetnett.no, med kopi til leder i FU Lisbet Holtet. Lenke til Lisbet Holtets e-postadresse. Journalene forventes til sammen å dekke de viktigste fagområdene. Mal for journalene, prosedyre for innsending og behandling av journalene og eksempler på godkjente journaler ligger i boksen "Dokumenter".

Merk: Alle journaler må være godkjent av Fagutvalget før oppmelding til eksamen.

Kunnskapskrav
Det forutsettes at kandidaten erverver seg utvidet kunnskap innen et bredt antall disipliner som beskrevet i regelverket. En utfyllende liste over kunnskapskrav, samt forslag til aktuell litteratur finnes i boksen "Dokumenter".

Skriftlig oppgave for publisering
Kandidaten skal levere for publisering en skriftlig oppgave som omhandler et emne innen spesialiteten. Det kan være en fagartikkel, oversiktsartikkel, kasuistisk meddelelse, rapport eller liknende. Fagutvalget skal godkjenne oppgaven.

Eksamen
Eksamen arrangeres en gang årlig, vanligvis i november. Alle deler av utdanningen må være godkjent av Fagutvalget før kandidaten kan sitte eksamen. Frist for å ha sendt inn all dokumentasjon er 15. september. Se mer informasjon under fanen "Eksamen" til høyre.