Regelverket
Regelverket finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for smådyr - hund og katt. Reglene ble sist revidert i 2017. 

Det er krav til minst 24 måneders dokumentert aktivitet. Dette deles inn i en del med praktisk virksomhet (minst 12 måneder), der kandidaten arbeider på en klinikk som er godkjent av Fagutvalget. Den andre delen av studiet kalles organisert virksomhet og har en ramme på minst 8 måneder. Organisert virksomhet skal være gjennomført under veiledning, og kan bl.a bestå av hospitering på større klinikker, kurs og seminarer. Det kan søkes om godkjenning av tidligere gjennomført virksomhet. 

I løpet av utdanningen skal kandidaten levere 20 dyptgående journaler og et skriftlig arbeid for publisering. Utdanningen avsluttes med en eksamen, som består av en skriftlig og en muntlig del. 

Veileder
For å søke på utdanningen må du ha avtale med veileder(e). Hovedveileder må være godkjent av Fagutvalget, og være spesialist eller ha (minst) tilsvarende formell kompetanse (svensk spesialist, dansk Master, PhD, Diplomate el). Veilederavtalen finner du i boksen "Dokumenter" og skal signeres og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

Søknad om opptak
Søknad sendes via lenke til spesialist@vetnett.no.
Søknadsskjema, eksempel på utfylt søknad og veilederavtale finner du til høyre under "Dokumenter". Merk at saksbehandlingstid for nye søknader er inntil 2 måneder.