Medlemskapet vil bli automatisk fornyet hvert år inntil du evt. selv melder deg ut. Lenke til mer informasjon om utmelding


Hvis du allerede er medlem, men vil melde deg inn i en særforening må du gjøre dette i din profil på «Min side». Du finner det under punktet «Lokalforeninger og særforeninger».

Bruker med lik informasjon eksisterer allerede. Logg inn
Arbeidsfelt
 
 
 
 
 
 
 

Lokalforeninger og særforeninger

Lokalforening er obligatorisk og blir automatisk valgt ut fra adresse.

Innmelding i en særforening er frivillig og det betales egen kontingent til særforeningen (gratis for studenter). For kontingentpriser til de ulike særforeningene se her.

Særforeninger
 
 
 
 

Deltakelse i kommunal veterinærvakt

Deltar du i kommunal veterinærvakt?
 

Ektefelle/samboer med annet medlem

Dersom du er gift eller samboer gjelder egne kontingentregler som du kan lese om her.

Samtykker