Medlemskapet vil bli automatisk fornyet hvert år inntil du evt. selv melder deg ut. Lenke til mer informasjon om utmelding

Hvis du allerede er medlem, men vil melde deg inn i en særforening må du gjøre dette i din profil på «Min side». Du finner det under punktet «Lokalforeninger og særforeninger».

Bruker med lik informasjon eksisterer allerede. Logg inn
Arbeidsfelt
 
 
 
 
 
 

Lokalforeninger og særforeninger

Innmelding i en særforening er frivillig og det betales egen kontingent til særforeningen (gratis for studenter). For kontingentpriser til de ulike særforeningene se her.

Særforeninger
 
 
 
 

Utdannelse

Ektefelle/samboer med annet medlem

Dersom du er gift eller samboer gjelder egne kontingentregler som du kan lese om her.

Samtykker