Norsk veterinærhistorisk selskaps logo

 

 

 

 

 

 

Selskapet har som spesiell oppgave å støtte Veterinærmuseet