Aktiviteter for 2024 finner du her

 

Møter

Selskapet arrangerer kaffetreff, stort sett første tirsdag i hver måned. Møtested vil bli angitt i innkallingen. Dette er enkle sammenkomster med faglige presentasjoner og samtaler over en kopp kaffe. Videre arrangeres vår- og høstmøter med innbudte foredragsholdere og med etterfølgende selskapelig samvær.

Regionale møter

Gjennom regionale arrangementer forsøker selskapet å samle kollegaer også utenfor Oslo til sosialt samvær med veterinær historie som grunnlag. Våren 2007 hadde lokal veterinærforening og selskapet et møte på Biri. Senere har det vært arrangert regionmøter i Ålesund, Bergen, Harstad og Trondheim. I juni 2014 ble det arrangert regionalt møte i Rogaland.

Utflukter

Selskapet arrangerer utflukter i inn- og utland. Det har vært arrangert kortere utflukter innenlands, og utenlandsturer til blant annet Kina, England, Paris (Pasteurinstituttet og museet ved veterinærhøyskolen i Alfort), Sverige (veterinærmuseet i Skara), Finland, Danmark og Island og Skottland. I 2013 ble det arrangert tur til Luster i Sogn ”i professor Bugge Næss’ fotspor” og i juni 2016 var det tur til Romerike, bl.a. Gamle Hvam museum.

Kommunikasjon med medlemmene

Vi sender informasjonen på e-post der vi har adresse. Vi ber om å få melding om adresseendring, og om noen kjenner til andre som har skiftet e-postadresse, at de melder fra om dette til selskapets kasserer Elise Lium, eliselium@hotmail.com.

Salg av eldre årganger av NVHS’ årbøker og boka "Skjebnespill" av Olav Sandvik

NVHS sitter med et lite lager av tidligere årbøker. Eldre årganger av årboka selges til medlemmer for kr 100,- pr. bok (ikke-medlemmer kr 200,-). Selskapet står også for salget av Olav Sandviks bok "Skjebnespill" som vi nå selger for kr 100,-.

”Grasrotmidler” fra Norsk Tipping

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller kan velge en forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Norsk Veterinærhistorisk Selskap er registrert som mottaker av Grasrotandelen, og vi oppfordrer deg til å støtte selskapet økonomisk på den måten, org.nr: 997 431 677.