Alle som har interesse for saken kan bli personlige medlemmer i selskapet. I tillegg kan institusjoner, organisasjoner og firmaer være støttemedlemmer. Ektefelle eller samboer kan være såkalt familiemedlem. Familiemedlemmer har samme rettigheter som hovedmedlemmer, men mottar ordinært ikke årboka. Årskontingenten i 2024 er kr 300,- for hovedmedlem, kr 100,- for familiemedlem og kr 2000,- for støttemedlem.

Selskapet har i 2024 omlag 250 hovedmedlemmer.

Er du interessert i veterinærhistorie - bli medlem i NVHS!

For å bli medlem, eller om du har spørsmål, kan du kontakte: