Se også WAHVMs nettsider for mer informasjon.

 

Kongressen i Bergen 2018

Norsk Veterinærhistorisk Selskap påtok seg å arrangere og være vertskap for konferansen i 2018. 43rd International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine ble arrangert i Bergen 7. - 8. juni 2018.

De 57 deltakerne på konferansen kom fra 19 land. Det faglige programmet var generelt godt. Konferansen ga også gode muligheter for nettverksbygging.

Kongressen hadde to hovedtemaer:

  • The impact of the veterinary profession on human health, welfare and society
  • The history of diseases and welfare in aquatic animals
     
Kongressen i Sør-Afrika 2020

Kongressen i 2020 ble holdt i Sør-Afrika utenfor Pretoria fra 27. til 29. februar. Det var til sammen 45 delegater fra 10 forskjellige land. Hovedtema for kongressen var tropiske sykdommer.

Fra Norge deltok Johan Fredrik Aurstad, Grethe Rønneberg, Cecilie Mejdell og Halvor Hektoen. Det var en faglig presentasjon fra Norge: Reduction of antibiotic use in farm animal and aquaculture production in Norway over the last 30 years av Halvor Hektoen.

Under er det gjengitt en fyldig rapport fra kongressen av Grethe Rønneberg og Johan Fredrik Aurstad.

Kongressen i Brescia 2022

Kongressen ble holdt i Brescia i Italia 31.august -3.september 2022. Temaene for kongressen var:
-Vets and the Military
-Historical intersections of human, animal, and environmental health
-Free topics
-Informal contributions

Det var deltakere fra 18 land. Veterinærhistorie er egne fag ved noen veterinærskoler/universitet, f.eks. Nederland. Italia som vertsland, stilte naturlig nok med mange deltakere, og med tema veterinærer og militæret var det vel naturlig at også uniformert personell satte sitt preg på kongressen.

Halvor Hektoen holdt et foredrag under temaet «One Health». Ole Olesen Malm sin doktorgrad handlet om tuberkulin, mens prøveforelesningen hans, kanskje noe overraskende på dagens veterinærer, var om den gjensidige påvirkningen mellom human- og veterinærmedisin. Begrepet «One Health» er på en måte oppdaget på nytt.

Johan Fr. Aurstad holdt et innlegg om den militære veterinærutdanningen så sent som i perioden 1965-1971. Dette er samme periode som foredragsholder(jeg) fikk min grunnutdanning og tjenesteperiode i militæret. I samme periode ble grunnutdanningen i hestetjeneste på forsvarets skole på Starum lagt ned, mens kløvkompaniet ble lagt ned i 1984.

Fra de mange foredrag fra de andre mange land, kan et sammendrag se slik ut:

Militæret var tidlig ute med å få utdannet sine egne veterinærer. Hovslagerkunnskap og veterinærmedisin fikk sin store utvikling i verdenskrigene. Senere ble næringsmiddelhygiene og smittsomme dyresykdommer viktige arbeidsområder.

Under en helse seksjonen var det flere forelesninger som påpekte at dette ikke er noen nytt, forståelsen av sammenhenger mellom dyre- og folkehelse har alltid ligget der.

Miljø stod også på dagsordenen. Fra Nederland holdt en historiker (Haalboom F.) et tankevekkende foredrag om den industrielle utviklingen av husdyrholdet i Nederland, eller generelt som jeg oppfattet det. Den nederlandske veterinæren og fôreksperten Jan Grashuis (1896-1978) advarte «that humans, animals, plants, micro-organisms and the soil influenced each other in complicated ways that were hardly understood by veterinary, food, feed and agriculture science”.

Siste dag ble det holdt generalforsamling. Mangeårige president Abigail Wood ble avløst av Alison Skipper også fra Storbritannia. Øvrige styremedlemmer ble Francisco Rojo Vázquez, visepresident (Spania) Jons Straatman, sekretær (Nederland og Halvor Hektoen, kasserer.

Neste kongress holdes om to år i Spania. Sted er ennå ikke bestemt.

 

6.september 2022

Johan Fr Aurstad og Halvor Hektoen