Se også WAHVMs nettsider for mer informasjon.

Kongressen i Bergen 2018

Norsk Veterinærhistorisk Selskap påtok seg å arrangere og være vertskap for konferansen i 2018. 43rd International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine ble arrangert i Bergen 7. - 8. juni 2018.

De 57 deltakerne på konferansen kom fra 19 land. Det faglige programmet var generelt godt. Konferansen ga også gode muligheter for nettverksbygging.

Kongressen hadde to hovedtemaer:

  • The impact of the veterinary profession on human health, welfare and society
  • The history of diseases and welfare in aquatic animals
     
Kongressen i Sør-Afrika 2020

Kongressen i 2020 ble holdt i Sør-Afrika utenfor Pretoria fra 27. til 29. februar. Det var til sammen 45 delegater fra 10 forskjellige land. Hovedtema for kongressen var tropiske sykdommer.

Fra Norge deltok Johan Fredrik Aurstad, Grethe Rønneberg, Cecilie Mejdell og Halvor Hektoen. Det var en faglig presentasjon fra Norge: Reduction of antibiotic use in farm animal and aquaculture production in Norway over the last 30 years av Halvor Hektoen.

Under er det gjengitt en fyldig rapport fra kongressen av Grethe Rønneberg og Johan Fredrik Aurstad.