Norsk Veterinærhistorisk Selskap påtok seg å arrangere og være vertskap for konferansen i 2018. 43rd International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine ble arrangert i Bergen 7. - 8. juni 2018.

De 57 deltakerne på konferansen kom fra 19 land. Det faglige programmet var generelt godt. Konferansen ga også gode muligheter for nettverksbygging.

Kongressen hadde to hovedtemaer:

  • The impact of the veterinary profession on human health, welfare and society
  • The history of diseases and welfare in aquatic animals

Det var også mulig å sende inn presentasjoner innen andre temaer, såkalte Free topics.

Det var ved kongressen 27 faglige foredrag og 18 postere. Fra Norge var det 5 foredrag og 5 postere. Abstract til foredrag og postere ble samlet i et lite hefte. Det var stor variasjon i temaer. Bekjempelse og utryddelse av kvegpest ble belyst i flere presentasjoner. Historiske forhold ved zoonoser, veterinær samfunnsmedisin og fiskesykdommer ble også presentert både som foredrag og postere.  

Konferansen ble arrangert samtidig med det årlige møtet i Federation of European Veterinarians (FVE) som Den norske veterinærforening var ansvarlig for. Bergen kommune hadde mottakelse i Håkonshallen for deltakerne med ledsagere ved de to møtene.

Den lokale arrangementskomiteen for konferansen hadde forberedt et godt sosialt program for ledsagere, med blant annet besøk på Bergen Akvarium, Troldhaugen og guidet tur i Bergen sentrum.

Konferansemiddagen på Fløyen var en fin avslutning på to interessante dager med veterinærhistorie og nettverksbygging.

Tilbakemeldingene fra deltakerne etter konferansen var positive, både når det gjaldt det faglige utbyttet og den praktiske gjennomføringen av konferansen, og de sosiale arrangementene i fint vestlandsvær.

Neste kongress skal arrangeres i Johannesburg i Sør-Afrika i 2020.