Årboka til Norsk Veterinærhistorisk Selskap (NVHS) for 2020 ble utgitt og sendt til medlemmene i november. Boka er på ca 200 sider. Årboka er i hovedsak viet opprettelsen av veterinære undervisnings- og forskningsinstitusjoner, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet og opprettelsen av Mattilsynet. Årboka tar også grundig for seg det politiske spillet rundt sammenslåingen av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Takket være bidrag fra interesserte og dyktige kolleger rundt om i landet inneholder Årboka som tidligere, også en variert samling av historiske fortellinger. Redaksjonen for Årboka 2020 besto av redaktør Gudbrand Bakken og redaksjonsmedlemmene Tore Sivertsen, Anne Cathrine Munthe, Trygve Poppe og Børge Baustad.

Her kan du lese en anmeldelse av årboka 2020 av Ingunn Ormstad. (PDF, 106KB)

Fra oktober 2020 består Årbok-redaksjonen av følgende personer:

Redaktør: Gudbrand Bakken907 57 196
Redaksjonsmedlemmer: Tore Sivertsen, Anne Cathrine Munthe, Arve Lund og Halvor Hektoen

 

Test