Bli medlem i NVHS og få årboka tilsendt. Det koster kun 250 kroner i året. Årboka kan også kjøpes for 200 kroner. Kontaktperson er Elise Lium, elise.lium@hotmail.com 

Årbok 2021
NVHS årbok 2021Årboka for 2021 er på over 200 sider med allsidig innhold fra nær og fjern veterinærhistorie. Blant annet kan nevnes: Utviklingen av smådyrpraksis i Norge, Bruk av hest i bergverksdriften på Røros, Quislings veterinærer, Tsjernobylulykken, NVHs forsøksgårder, Bruk av antibiotika i veterinærmedisinen, Veterinær samfunnsmedisin, Infeksiøs lakseanemi og en historisk gjennomgang av holdninger til bruk av dyr til nytteformål.
 

 

Årbok 2020
Årboka til Norsk Veterinærhistorisk Selskap (NVHS) for 2020 ble utgitt og sendt til medlemmene i november. Boka er på ca 200 sider. Årboka er i hovedsak viet opprettelsen av veterinære undervisnings- og forskningsinstitusjoner, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet og opprettelsen av Mattilsynet. Årboka tar også grundig for seg det politiske spillet rundt sammenslåingen av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Takket være bidrag fra interesserte og dyktige kolleger rundt om i landet inneholder Årboka som tidligere, også en variert samling av historiske fortellinger. Redaksjonen for Årboka 2020 besto av redaktør Gudbrand Bakken og redaksjonsmedlemmene Tore Sivertsen, Anne Cathrine Munthe, Trygve Poppe og Børge Baustad.

Her kan du lese en anmeldelse av årboka 2020 av Ingunn Ormstad. (PDF, 106KB)

Fra oktober 2020 består Årbok-redaksjonen av følgende personer:

Redaktør: Gudbrand Bakken907 57 196
Redaksjonsmedlemmer: Tore Sivertsen, Anne Cathrine Munthe, Arve Lund og Halvor Hektoen