Årboka for 2018 er på 176 sider, har 26 forfattere og inneholder 25 artikler. Artiklene belyser både gammel og nyere veterinærhistorie. I tillegg er det bilder av studentkullene ved NVH fra 1980 til 1984. Nye medlemmer får siste årbok gratis og kan bestille tidligere årbøker.

Neste årbok kommer høsten 2019. Årboka har følgende redaksjonskomite for perioden 2018-2020: Redaktør Gudbrand Bakken, medlemmer Børge Baustad, Trygve Poppe, Tore Sivertsen og Anne Cathrine Munthe.