Neste årbok til Norsk Veterinærhistorisk Selskap (NVHS) kommer ut i november 2020. Boka er på ca 200 sider. Årboka er i hovedsak viet opprettelsen av veterinære undervisnings- og forskningsinstitusjoner, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet og opprettelsen av Mattilsynet. Årboka tar også grundig for seg det politiske spillet rundt sammenslåingen av NVH og Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Takket være bidrag fra interesserte og dyktige kolleger rundt om i landet inneholder Årboka som tidligere, også en variert samling av historiske fortellinger.