Styreleder: 
Halvor Hektoen, tlf. 415 07 251

Styremedler: 
Jorunn Vormeland
Åsmund Orten
Johan Fredrik Aurstad
Lars Moe
Elise Reisegg Lium
Jorun Jarp
 
Revisor: 
Ingveig Olberg

Valgkomité:
Leder:
Tone Kjeang
Medlemmer:
Børge Baustad
Knut Flatlandsmo

Medlemskontakt: 
Elise Lium, 916 22 335

Redaktør av Årboka:
Gudbrand Bakken907 57 196

Norwegian Society for the History Of Veterinary Medicine
International representative: Halvor Hektoen, tlf. 415 07 251