Boka tar for seg perioden fra slutten av 1800-tallet og fram til siste århundreskiftet. Forfattere er Martin Binde, Halvor Hektoen, Eivind Liven (red), Knut Sandbu og Ole Aamodt.

Boka har fire hoveddeler:

  • Etablering og utvikling av veterinærvesenets organisasjon
  • Bekjempelse og kontroll av sykdommer hos landdyr
  • Bekjempelse og kontroll av fiskesykdommer
  • Arbeidet med dyrevelferd

Bokas drøye 480 sider forteller om tidligere tiders opplegg for bekjempelse av dyresykdommer, og om hvordan samfunnets standarder for dyrevernet har endret seg gjennom mer enn et sekel. Framstillingen gir arbeidet i regioner og distrikter betydelig plass, blant annet øyeblikksbilder fra distriktsveterinærenes arbeid. Denne historien er aldri tidligere samlet mellom to permer. Boka blir dermed en unik dokumentasjon over et arbeid som har plassert Norge i toppen av den internasjonale elitedivisjonen for dyrehelse.

Professor emeritus Reidar Almås skriver blant annet at boka har «reist en bauta over dyrlegane på bygdene» og at «ingen yrkesgruppe har som dyrlegane bidratt til modernisering av Bygde-Norge».

Boka vil være nyttig lesning for alle som i dag og i morgen arbeider/skal arbeide med dyr- og dyrehelsespørsmål, både i offentlig og privat sektor. Det vil også gjelde publikum for øvrig som måtte være opptatt av dyras ve og vel. Og historikere vil finne informasjon fra en sektor som har sin naturlige plass i beskrivelsen av det norske samfunnet i forrige århundre.

Lenke til intervju med Eivind Liven og Halvor Hektoen i utgave nr. 3 av Norsk veterinærtidsskrift.

Boka koster 400 kroner og bestilles og tilsendes fraktfritt via forlagets hjemmeside: Lenke til bokhandel.kolofon.no.

Studentpris er 200 kroner. For å få studentpris, kontakt Halvor Hektoen via lenke til e-postadresse: halvor.hektoen@hotmail.com. Boka blir levert på NMBU. Boka kan også bestilles hos landets bokhandlere.