Presentasjon fra NVHS’ medlemsmøte på Veterinærinstituttet 30. mai 2023

Her kan du laste ned presntasjonen om alternative fôrråvarer av Margareth Øverland (PDF, 8MB)