For våre medlemmer vil vi trekke frem følgende strakstiltak som kan være av betydning:

For ansatte
  • Full lønn for permitterte i 20 dager, staten tar regningen fra dag 3-20.
  • Omsorgspengeordningen (syke-barn dager) utvides: De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.
For selvstendig næringsdrivende
  • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 % av snittinntekt de siste tre år (opp mot 6 G)
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 av fraværet.
  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger reduseres til de første 3 dager.
  • Utsatt forskuddsskatt første termin frem til 1. mai (var allerede meldt om tidligere) og utsatt frist for andre termin (egentlig forfatt 15. april) er også utsatt.
  • Redusere lav momssats fra 12 % til 8 % med virkning fra 1.1. 2020
  • Utsatt innbetaling av merverdiavgift (forfaller 15. april)
  • Utsettelse av arbeidsgiveravgift.

 

Torsdag vil det komme nye tiltak som særlig vil være rettet mot næringslivet.