NMBU Veterinærhøgskolen har stengt campus og instiller all undervisning fra torsdag 12. mars kl. 14.15. og frem til og med 14. april. Se NMBUs nettsider for mer informasjon.

Studenter i utlandet ber vi forholde seg til informasjon og råd på de respektive universiteters nettsider.