NMBU Veterinærhøgskolen har stengt campus og instiller all undervisning fra torsdag 12. mars kl. 14.15. og frem til og med 14. april. Følg lenke til NMBUs nettsider for mer informasjon.

Studenter i utlandet ber vi forholde seg til informasjon og råd på de respektive universiteters nettsider.