Dette notatet er sendt til kommuner, statsforvalterne og veterinærer og er laget med bakgrunn i spørsmål som Landbruksdirektoratet har mottatt den siste tiden i forbindelse med koronavirusutbruddet.

I notatet er det blant annet tips til kommunene til hvordan de generelt kan sikre veterinærberedskapen, regler rundt tilskudd til veterinærdekning, regler for tilskudd til veterinærreiser og karanteneregler for veterinærer.

Lenke til notat med tips til kommuner om koronahåndtering