Dette er gjort for å imøtekomme ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronapandemien når det ved noen veterinærreiser må brukes beredskapsfartøy.

Dette er et viktig tiltak for å gjøre det noe lettere å utføre nødvendig dyrehelsehjelp i hele landet. Noen områder er avhengige av rutegående fartøyer som har redusert eller ikke-eksisterende tilbud som følge av koronaepidemien sier Dan Åge Øyen, leder av Veterinærforeningens forhandlingsutvalg for næringdrivende.