Betydningen av dette har vi påpekt overfor Mattilsynet og Landbruksdirektoratet og vi er glade for å registrere at Landbruksdirektoratet har sendt ut en påminning til alle Fylkesmennene om kommunenes ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging.

Lenke til eksempel på brev (PDF, 124KB).

Vi vil fortsette å oppfordre våre medlemmer til dialog med kommunen om kommunens lovpålagte plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra veterinærer. Dyrevelferdsloven og veterinærers nødhjelpsplikt gjelder alle dyreslag. Hensynet til dyrevelferd og behov for nødvendig dyrehelsehjelp til alle dyreslag må veie tungt i de lokale planene.