Geno har den siste tiden fått henvendelser fra veterinærer og studenter som er bekymret for kursing og semindekning utover våren og sommeren. Slik situasjonen er nå, har ikke Geno mulighet til å holde insemineringskurs, da alle slakterier er stengt for kurs- og møtevirksomhet. Hvor lenge denne situasjonen vil vedvare er veldig usikkert. Geno har stor forståelse for at mange er bekymret for jobb, videre semindekning og tilgang på ferievikarer til sommeren.

Vi har også fått henvendelser fra veterinærer som ønsker selv ønsker å holde opplæring og trening i felt for studenter og veterinærer som trenger insemineringskurs. Geno har hatt en intern gjennomgang på dette, og saken har også vært diskutert med fagmiljøet på NMBU. Vi har kommet frem til at dette dessverre ikke lar seg gjøre, av hensyn til blant annet dyrevelferd, kvalitetssikring av opplæring og en risiko for færre drektigheter med påfølgende erstatningsansvar. Alle må derfor belage seg på at det ikke blir holdt kurs før sommeren, og at man derfor må finne andre løsninger for en periode fremover. Veterinærstudenter og nyutdannede som var satt opp på kurs vil bli prioritert når kursene igjen starter.

Dersom Covid 19-situasjonen gir utfordringer med å finne tilgjengelig personell til å dekke opp inseminasjonstilbudet kan Geno kontaktes. Lenke til Genos kontaktoperson.

Eventuelt kan Christian Tengs, organisajons- og forhandlingssjef i Veterinærforeningen, kontaktes.  Lenke til Christian Tengs e-postadresse, (lenke til telefonnummer: 469 28 595).