Reiseforsikringen dekker de avbestillingskostnadene du ikke får refundert fra reisearrangør, flyselskap eller overnattingssted. Dette gjelder så lenge UD fraråder reise på avreisetidspunktet, og reisen ble bestilt da landet var merket grønt/gult.

Du kan lese mer på Storebrand sine nettsider her.