Oppdatert 25.03. 2020, kl. 13.20.
Regjeringens midlertidige løsninger for studenter som har bortfall av inntekt er

  • Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. 
  • Studneter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen, får mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser.
  • Utvidet frist for å søke studiestøtte til 15. april.