Oppdatert 01.04. 2020, kl. 09.00.
Regjeringens midlertidige løsninger for studenter som har bortfall av inntekt er

  • Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. 
  • Studneter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen, får mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser, der stipendandelen vil utgjøre mellom 30-40 prosent.
  • Utvidet frist for å søke studiestøtte til 15. april.

Lenke til mer informasjon på regjeringens sider