Det har vært to regionale møter i Trøndelag høsten 2021. Vedlagt ligger presentasjoner fra disse møtene.