Organisert virksomhet
Den organiserte virksomheten skal utgjøre minst 8 måneder (praktisk og organisert virksomhet må minst være 24 måneder til sammen). Den kan bestå av hospitering på større klinikk godkjent av Fagutvalget (FU), kurs, seminarer, planlagt selvstudium og annen etterutdanningsvirksomhet. Den skal gjennomføres under veiledning. 

Utarbeidelse av dyptgående journaler
Det skal leveres 30 dyptgående journaler (kasuistikker) til FU i løpet av utdanningen. Journalene sendes via lenke til spesialist@vetnett.no. Journalene forventes til sammen å dekke de viktigste fagområdene. Journalene må være godkjent av veileder og fagutvalget før kandidaten går opp til eksamen. Mal for journalene ligger i boksen "Dokumenter".

Merk: Alle journaler må være godkjent av Fagutvalget før oppmelding til eksamen.

Kunnskapskrav
Det forutsettes at kandidaten erverver seg utvidet kunnskap innen et bredt antall disipliner som beskrevet i regelverket. En utfyllende liste over kompetansekrav, samt forslag til aktuell litteratur finnes i boksen "Dokumenter".

Skriftlig oppgave for publisering
Kandidaten skal levere for publisering en skriftlig oppgave som omhandler et emne innen spesialiteten. Det kan være en fagartikkel, oversiktsartikkel, kasuistisk meddelelse, rapport eller liknende. Fagutvalget skal godkjenne oppgaven.

Eksamen
Eksamen arrangeres en gang årlig, vanligvis i november. Alle deler av utdanningen må være godkjent av Fagutvalget før kandidaten kan sitte eksamen. Frist for å ha sendt inn all dokumentasjon er 15. september. Se mer informasjon under fanen "Eksamen" til høyre.