Denne siden er en informasjonsside for aktive spesialistkandidater i hestesykdommer.
Er du ikke spesialistkandidat, men ønsker å bli det: Lenke til info om søknad og opptak. Her legges det ut løpende informasjon vedrørende studieløpet.

Veiledere og veilederavtale

Det skal fylles ut og leveres inn en veilederavtale for både hovedveileder og modulveiledere. Avtale med hovedveileder skal ligge ved søknad om opptak til studiet. Avtale med modulveiledere leveres inn innen oppgitte datoer.

Avtalen ligger under "Dokumenter" i høyre marg på denne siden.

Frister:

1. mars 2023:
Frist for innlevering av hovedveilederavtale og modulveilederavtale for andre modul. Veilederavtalen sendes til spesialist@vetnett.no.

15. juni 2023:
Frist for innlevering av journaler

Informasjon om modul 2
 
Litteraturanbefaling:

Manual of Equine Reproduction (3rd ed.)
Forfattere: 
Steven Brinsko, Terry Blanchard, Dickson Varner, James Schumacher, Charles Love
eBook ISBN: 9780323065139
Paperback ISBN: 9780323064828

Equine Neonatal Medicine and Surgery: 9780702026928: Medicine & Health Science Books @ Amazon.com

 Equine Neonatal Medicine E-Book: A Case-Based Approach - Kindle edition by Paradis, Mary Rose. Professional & Technical Kindle eBooks @ Amazon.com.

Det er også åpent for selv å finne aktuell faglitteratur og gode artikler. Finner man noe nyttig oppfordres det til å dele dette med medkandidatene.

Journaler

I modul 2 skal det leveres inn 5 journaler. Disse kan skrives både i praksisperioden man han planlagt, men også i egen daglig praksis. Både reproduksjon og føllsykdommer må være representert.

Dersom man ikke har tilstrekkelig antall egnede kasus er det åpent for å levere papirkasus, men dette er ikke førstevalget. Det skal da informeres i journalen om at dette er et papirkasus.

Veiledning for hvordan journalene skal utformes finnes under "Dokumenter" i høyre marg. Journalen må være gjennomgått av hovedveileder før innsending.

Journalene vurderes av fagutvalget, og om journalen ikke godkjennes ved første innlevering vil man få en kommentar om hva som bør endres, og anledning til å revidere journalen for ny innlevering.

Journalene sendes på mail til spesialist@vetnett.no.

Frist: 15. juni 2023

Eksamen

Dato: 27. juni 2023
Sted: NMBU - møt opp i Hippocampus til oppsatt tid
Eksaminator: Mette Hansson
Sensor: Vibeke Rootwelt

Eksamen starter klokken 09.00. Liste over rekkefølge, oppmøtetider og eksamenstider er sendt ut til kandidatene, og man kan bytte tidspunkt seg imellom frem til 1. juni. Eksamen vil bestå av en 30 minutters eksaminering i reproduksjon og føllsykdommer. Kandidatene vil få svar samme dag om de har bestått eller ikke.

Fravær: Ved gyldig fravær kan kandidaten fremstille seg til førstegangseksamen i august (til samme tid som eventuell kontinuasjonseksamen). Ved manglende oppmøte uten gyldig grunn tilbys ny eksamen ved neste ordinære eksamen (neste vår).
Meld fra om eventuelt fravær så tidlig som mulig.

Kontinuasjonseksamen: Om man ikke består eksamen vil det innkalles til kontinuasjonseksamen i slutten av august. Dato er foreløpig ikke satt. 

 
Fordypningsoppgave modul 1
  • Oppgavene vil være tilgjengelige ut 2023.
  • Lenke til oppgavene: Fordypningsoppgaver modul 1 2022 (logg på for å kunne klikke!)