Denne siden er en informasjonsside for aktive spesialistkandidater i hestesykdommer.

Er du ikke spesialistkandidat, men ønsker å bli det: Lenke til info om søknad og opptak

Her legges det ut løpende informasjon vedrørende studieløpet.

Veiledere

Frister:
15. september 2022:
Frist for å melde inn hovedveileder

1. desember 2022:
Frist for å melde inn fagveileder til modul 2: Reproduksjon og føllsykdommer

Det er maksimum 3 kandidater per hovedveileder. Enkelte har nå gått over dette, og det er i orden siden informasjonen ble lagt ut sent. I veilederkontraktene kommer dette til å bli presisert.

Veilederavtale legges ut så snart den er ferdigstilt, og den enkelte kandidat må da få denne signert av egen veileder, og sende den inn til spesialist@vetnett.no.

Innleveringsoppgave modul 1

Frister:
24. oktober 2022:
Frist for å melde inn ønsket emne for fordypningsoppgave modul 1, og eventuelle samarbeid i grupper. Send e-post til spesialist@vetnett.no .

1. desember 2022:
Frist for innlevering av fordypningsoppgave.

Om oppgaven:

 • 10 sider (uansett gruppestørrelse)
 • Referanser er nødvendig
 • Oppgaven må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen
 • Skriv tittel + etternavn på alle i gruppen i filnavnet
 • Levér fortrinnsvis som PDF
Eksamen modul 1

Dato: 17.01.23

Sted: NMBU Veterinærhøgskolen (detaljer om rom kommer)

Lenke til oversikt over oppmøtetider og øvrig informasjon (PDF, 143KB)

Info om avvikling:

 • De som er flere sammen om en oppgave vil bli eksaminert etter hverandre. Rekkefølgen innen en gruppe kan kandidatene selv bytte.
 • Kandidatene vil bli meddelt seinest 1.1.23 om oppgaven er godkjent eller ikke. Ca 10 min vil bli brukt til spørsmål fra oppgaven. De resterende 20 min vil kandidaten bli eksaminert i en oppgave som han/hun trekker fra et område de andre foreleserne har undervist.
 • Resultat vil bli meddelt på SMS el epost etter at hele eksamen er over.
 • Ved manglene oppmøte eller ikke godkjent oppgave kan eksamen tas tidligst ved neste eksamen i dett område, dvs neste høst. Ved gyldig fravær vil det bli avholdt ny eksamen ultimo februar.
Fordypningsoppgave modul 1
 • Fordypningsoppgavene er kun tilgjengelige for aktive spesialistkandidater i hestesykdommer med oppstart 2022.
 • Oppgavene vil være tilgjengelige ut 2023.
 • Lenke til oppgavene: Fordypningsoppgaver modul 1 2022 (logg på for å kunne klikke!)