Utdanningen er inndelt i avsluttende moduler. Hver modul har en avsluttende eksamen, og eksamensform og vurderingskriterier blir fortløpende vurdert for den enkelte modul. Dette betyr at endringer kan forekomme, basert på tilbakemeldinger fra aktive kandidater og andre relevante faktorer. 

Per i dag har modulene følgende vurderingsforsm:

Modul 1: Skriftlig oppgave + muntlig eksamen

Modul 2: Journaler + muntlig eksamen

Modul 3: Journaler + muntlig eksamen

Modul 4: Kommer!

Modul 5: Kommer!

Modul 6: Kommer!

Modul 7: Kommer!