1. Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr (Forskrift om sjukdom hos dyr). Se spesielt § 3 definisjoner, §§ 4 og 5 om varsling og melding.
     
  2. Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (Dyrehelseforskriften). Se spesielt  Håndtering av B-sjukdom i § 28 og håndtering av C-sjukdom i § 29.
     
  3. Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. (Matloven). I matlovens § 19 gis enhver ansvar for å «utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom».


​​​​​​​Begrepet «sjukdom hos dyr» skal i denne sammenheng forstås som dyresykdom eller smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). I praksis betyr dette at også zoonoser som ikke nødvendigvis gjør dyrene syke, regnes som smittsomme dyresykdommer. Med andre ord vil meldeplikten gjelde dyr som er bærere av antibiotikaresistente bakterier, enten dyrene har kliniske tegn på sykdom eller ei.

Ifølge dyrehelseforskriftens § 29 skal dyr med kliniske symptomer på C-sjukdom ikke ha kontakt med dyr fra andre dyrehold.