I løpet av 2021 vil vi får nytt dyrehelseregelverk i Norge, som også fører til at de forskriftene som er nevnt i dette dokumentet blir oppdatert. Vi får også en ny lov om bruk av legemidler til dyr i 2022.

Forskrift om varsel og melding om sykdom hos dyr er endret (2019) til å inkludere meldeplikt for visse antibiotikaresistente bakterier. I praksis betyr dette at veterinærer og norske laboratorier skal melde fra til Mattilsynet ved påvisning av disse. Når prøver sendes til analyse for undersøkelse i laboratorium utenfor Norge, skal skriftlig melding til Mattilsynet sendes av veterinær som er ansvarlig for prøvetakingen. Flere av de antibiotikaresistente bakteriene som nå er meldepliktige er også meldepliktige når de påvises hos mennesker.