Varsling

Ved all påvisning av MRSA hos storfe, småfe og svin varsles Mattilsynet umiddelbart på telefon 22 40 00 00. Telefonen er bemannet hele døgnet. Du blir satt over til Mattilsynets beredskapstelefon dersom du ringer utenom Mattilsynets åpningstid.

Melding

Påvisning av meldepliktige antibiotikaresistente bakterier uavhengig av dyreart meldes via skjemaet Meld fra om resistente bakterier (skjemaet er også tilgjengelig på nynorsk). Dersom du har sendt prøver til et laboratorium i utlandet har du plikt til å melde fra om eventuelle funn av antibiotikaresistens selv.

Mer informasjon om varsling og melding av antibiotikaresistente bakterie finner du her.