Varsling

Ved all påvisning av MRSA hos storfe, småfe og svin varsles Mattilsynet umiddelbart på telefon 22 40 00 00. Telefonen er bemannet hele døgnet. Du blir satt over til Mattilsynets beredskapstelefon dersom du ringer utenom Mattilsynets åpningstid.

Melding

Påvisning av meldepliktige antibiotikaresistente bakterier uavhengig av dyreart meldes til Mattilsynets skjematjeneste

Dersom du har sendt prøver til et laboratorium i utlandet har du plikt til å melde fra om eventuelle funn av antibiotikaresistens selv.

Mer informasjon om varsling og melding av antibiotikaresistente bakterier finner du her.