Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr i Norge (NRL-AMR).

Antibiotikaresistens kan være forårsaket av mange forskjellige mekanismer. For å vite hvilke mekanismer som er til stede, samt å kunne sammenlikne isolater, er det ofte behov for å karakterisere bakterieisolatene ved hjelp av genetiske metoder. Dette danner grunnlag for å hhv.:

 • overvåke om ev. økning/spredning av resistensen er forårsaket av spesielle mobile genetiske elementer (f.eks. plasmider)
 • identifisere ukjente utbrudd (f.eks. MRSA/MRSP i et geografisk område eller knyttet til en klinikk)
 • verifisere den aktuelle resistensen/bakterien

 


Det anbefales derfor sterkt at følgende isolater sendes til Veterinærinstituttet slik at den nasjonale situasjonen kan overvåkes:

 • Kolistinresistente Entereobacteriaceae
 • ESBL/AmpC produserende Enterobacteriaceae (Enterobacteriaceae resistente mot 3. og/eller 4. generasjons cefalosporiner)
 • Karbapenemaseproduserende/ karbapenemresistente Enterobacteriaceae, samt karbapenemresistente Pseudomonas og Acinetobacter
 • Linezolidresistente Enterococcus faecium og E. faecalis
 • MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus)
 • MRSP (Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius)
   

Ta alltid kontakt med NRL-AMR for nærmere avtale om innsendelse av isolater.

NRL-AMR kan nås på e-post: NRL-AMR@vetinst.no