Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr i Norge (NRL-AMR).

Antibiotikaresistens kan være forårsaket av mange forskjellige mekanismer. For å vite hvilke mekanismer som er til stede, samt å kunne sammenlikne isolater, er det ofte behov for å karakterisere bakterieisolatene ved hjelp av genetiske metoder. Dette danner grunnlag for å hhv.:

 • overvåke om ev. økning/spredning av resistensen er forårsaket av spesielle mobile genetiske elementer (f.eks. plasmider)
 • identifisere ukjente utbrudd (f.eks. MRSA/MRSP i et geografisk område eller knyttet til en klinikk)
 • verifisere den aktuelle resistensen/bakterien

 


Det anbefales derfor sterkt at følgende isolater sendes til Veterinærinstituttet slik at den nasjonale situasjonen kan overvåkes:

 • Kolistinresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp.
 • ESBL/AmpC beta-laktamase produserende Enterobacterales (Enterobacterales resistente mot 3. generasjons cefalosporiner) og Pseudomonas spp.
 • Karbapenemaseproduserende/ karbapenemresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp.
 • Vancomycinresistente Enterococcus spp. (VRE)
 • Linezolidresistente Enterococcus spp. (LRE)
 • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
 • Linezolidresistente Staphylococcus spp. (LRS)
 • Fluorokinolinresistente Campylobacter spp.

Ta alltid kontakt med NRL-AMR for nærmere avtale om innsendelse av isolater.

NRL-AMR kan nås på e-post: NRL-AMR@vetinst.no