Ved mistanke om bærerskap brukes selektive diagnostiske metoder som er mer sensitive enn standard dyrkningsmetoder og resistensbestemmelse. Det anbefales å svabre særlige områder på kroppen, avhengig av bakterieart og resistensform.

IsolatSvabersted
MRSP/MRSAPerineum, svelg, nesebor, evt. sår/hudlesjoner
Enterobacteriaceae og andre tarmbakterierRektum eller avføring, evt. tidligere infeksjonssted

Ved innsendelse er det viktig å opplyse laboratoriet om at man ønsker selektiv undersøkelse for bestemte resistensformer. Bemerk at ikke alle laboratorier nødvendigvis har mulighet til eller rutiner for å gjennomføre selektive undersøkelser.

Kilder:
Jessen L. R., et al., 2018. Antibiotikavejledning til familiedyr, 2. udgave. Faggruppe Familiedyr (DDD)
Bergström K., et al., 2016. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Riktlinjer för handtering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens.

Bergström K., et al., 2016. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Riktlinjer för handtering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens.