Du kan studere veterinærmedisin på engelsk ved University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences i Brno. Utdanningen er seksårig.

Søknadsprosess

Du søker gjennom universitetets norske representanter, Bjørknes og Sonans. Du må ta en totimers opptaksprøve som tester deg i biologi og kjemi. I tillegg er det et intervju hvor du må fortelle litt om hvorfor du ønsker å studere veterinærmedisin i Tsjekkia.

Innpass for utenlandsstudenter på Norges veterinærhøgskole

Norges veterinærhøgskole utlyser ledige plasser til veterinærstudiet inntil to ganger årlig. Ved eventuelle ledige plasser blir dette kunngjort på Veterinærhøgskolens nettsider. Søkerne vil bli vurdert i henhold til de studieresultater de har hatt på studiet frem til søketidspunktet.
Les mer om erstatningsstudent hos NVH

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.
Les mer om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet)