Veterinærbygget på ÅsI 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Veterinærhøgskolen i Norge ble etablert i 1935, og har holdt til på Adamstua i Oslo frem til våren 2021. Da ble campus Adamstuen lagt ned, og skolen flyttet ut til Ås. Etter flyttingen har studiet fått en ny studieplan med økt fokus på praktisk undervisning fra tidlig i studiet, og tar nå opp 90 studenter hvert år. På samme skole er også dyrepleierstudiet, en bachleorutdanning som tar opp ca. 30 studenter hvert år.

Ås ligger ca. 30 minutter utenfor Oslo, og har et rikt studentliv. Veterinærstudentene har tatt med seg mange viktige tradisjoner fra Adamstua i Oslo, samtidig som vi har integrert oss på Ås sammen med mange andre studier. DNV-S Klubb Ås arrangerer mange faglige og sosiale arrangementer gjennom året, blant annet en velkomstdag for alle nye veterinærstudenter og temakvelder innenfor spennende tema som engasjerer studentene!

Utdanningen ved NMBU Veterinærhøgskolen gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Veterinærmedisinen tar for seg dyrehelse og dyrevelferd, både for kjæledyr, produksjonsdyr og fisk. Sentralt står kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Fagfeltet omfatter både produksjonsdyr og oppdrettsfisk samt sports- og familiedyr. Samfunnsmedisinen tar for seg alle sider ved forebygging av smitte fra dyr til mennesker – et fagfelt som blir stadig mer etterspurt.

For å søke på veterinærmedisin ved NMBU søker du via samordna opptak, og man starter rundt 20. august. Studiet går over 5,5 eller 6 år, dette avhenger av når du har klinisk eksamen