Ved University of Veterinary Medicine i Kosice foregår veterinærstudiet på engelsk. Studiet er normert til 6 år og fører frem til tittelen Doctor of Veterinary Medicine (DVM). Cirka 100 nordmenn studerer veterinærmedisin her. Universitetet har også et fireårig tilbud for studenter som allerede har en bachelorgrad innen biologi eller andre relevante fag.

Opptaksprosedyre til veterinærstudier i Slovakia

Søkere må ta en opptaksprøve for å bli vurdert for opptak. Det er forventet at du har kunnskaper på nivå med full fordypning i fagene kjemi og biologi for å klare opptaksprøven, men det er ikke noe formelt krav at disse fagene er på vitnemålet. Søknadsfrist i mai og opptaksprøven vil bli holdt i Kosice i juli/august. Skolepenger er på 8 950 euro pr år.

Joint Degree ved Universitetet i Nordland/University of Veterinary Medicine 

Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Universitetet i Nordland har inngått et samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMF) i Kosice, Slovakia. De tilbyr en Joint Bachelor Degree in Animal Science. Man studerer 1,5 år ved Høgskolen i Bodø og de siste 1,5 årene ved veterinæruniversitetet i Slovakia. Bachelorgraden tilsvarer de tre første studieårene av veterinærstudiet i Kosice. Etter fullført bachelorgrad er studentene garantert overgang til de tre siste årene av veterinærstudiet ved UVMF hvis ønskelig. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse med
Matematikk R1 eller S1 2
Kjemi 1 2

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.
Lenke til mer informasjon om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet)