Vask og desinfeksjon av hender

Vask av hender er en viktig del av forebygging av smitte med og smittespredning av (resistente) bakterier.

 • Bruk vann og pH-vennlig, vanlig såpe
 • Hender bør vaskes
  • før og etter å ha tatt på en pasient
  • før og etter å ha tatt på området rundt pasienten
  • før og etter hansker tas på og av
  • før ren el aseptiske prosedyre
  • etter at det har vært risiko for eksponering av kontaminert væske/vev
  • etter toalettbesøk
  • før og etter man spiser eller røyker
  • ved synlig skitt
 • Desinfiser hendene med alkoholbasert hånddesinfeksjon
  • hendene skal være tørre og rene
  • desinfiser før og etter håndtering av hver pasient
  • desinfiser før og etter bruk av hansker
  • før håndtering av utstyr, dørhåndtak, tastatur osv
 • Ikke bær smykker, klokker, ringer, armbånd
 • Negler skal være korte, holdes rene og være uten neglelakk

 

Bruk av hansker
 • Ved håndtering av syke og smittebærende dyr med kjent / mistenkt smittsom sykdom
 • Ved håndtering av dyr med kjent / mistenkt infeksjon med resistente bakterier
 • Ved håndtering av alle sår
 • Ved kontakt med blod, kroppsvæsker, sekret og slimhinner
 • Under operasjoner eller når aseptisk teknikk er påkrevet. Sterile hansker bør brukes under operasjoner
 • Skift hansker mellom hver pasient og ved synlig skitt
 • Skift hansker ved overgang fra skitten til ren prosedyre på samme pasient
 • Skift hansker før berøring av utstyr, dørhåndtak og tastatur
 • Vask og desinfiser hender før og etter bruk av hansker
 • Bruk av hansker erstatter ikke god håndhygiene

Kilde:
FCAVA og SVFs informasjonsplakat: FECAVA hovedanbefalinger for hygiene- og desinfeksjonskontroll i veterinær praksis