• Bruk klinikktøy og ikke håndter pasienter i private klær
 • Benytt kortermede skjorter for å sikre at hender og armer holdes rene
 • Beskyttelsesklær skal ikke brukes utenfor arbeidsplassen
 • Ved kirurgiske eller invasive prosedyrer bør man bruke munnbind, hette, steril frakk og hansker
 • Benytt engangsfrakk e.l., hansker og munnbind ved
  • håndtering av pasienter med kjent / mistenkt smittsom sykdom
  • kontakt med potensielt forurensede væsker eller sekreter
 • Skift ekstra beskyttelsesklær
  • mellom pasienter
  • ved bevegelse mellom klinikk, isolat og intensivavdeling
 • Beskytt øyne/ansikt der det er fare for smitte fra aerosol
 • Dekk til egne sår og lesjoner med vanntett plaster
 • Unngå kontakt med infeksiøst materiale ved åpne sår på hender

Kilde:
FCAVA og SVFs informasjonsplakat: FECAVA hovedanbefalinger for hygiene- og desinfeksjonskontroll i veterinær praksis