Generelt
  • Benytt vaskemidler og desinfeksjonsmidler som er godkjent til bruk i veterinærklinikk og følg produsentens bruksanvisning.
  • Bruk hansker og følg produsentens bruksanvisning ved rengjøring av utstyr
Overflater og utstyr
  • Vask og desinfiser før og etter hver pasient og når synlig skittent eller forurenset
  • Vask og desinfiser dørhåndtak, tastatur, lysbrytere, telefoner og overvåkningsutstyr daglig/regelmessig
Fellesområder; inngang, venterom, resepsjon og ganger
  • Vask og desinfiser daglig og når synlig skittent eller forurenset
Oppstalling/burrom, isolat og intensivavdelinger
  • Vask og desinfiser før og etter hver pasient og når synlig skittent eller forurenset
  • Vurder regelmessig gassdesinfeksjon

Kilde:
FCAVA og SVFs informasjonsplakat: FECAVA hovedanbefalinger for hygiene- og desinfeksjonskontroll i veterinær praksis